Region Östergötland

EU-kommissionen antar arbetsprogram för Horisont Europa

[2021-06-16]

Igår antog EU-kommissionen det första arbetsprogrammet 2021-2022 för Horisont Europa som kommer att tilldelas 14,7 miljarder euro i finansiering.

Horisont Europa, som ersätter Horisont 2020, är EU:s forsknings- och innovationsprogram med en budget på 95,5 miljarder euro för programperioden 2021-2027. Arbetsprogrammet för 2021-2022 bygger på programmets strategiska plan som fastställer EU:s forsknings- och innovationsprioriteringar för 2021-2024.

Arbetsprogram Horisont Europa

EU-kommissionens övergripande mål är att uppnå ett hälsosammare, grönare och mer digitaliserat Europa. I ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont Europa) investerar nu EU-kommissionen 14,7 miljarder euro från Horisont Europa för att påskynda denna övergång. Dessa investeringar kommer att bidra till att påskynda EU-kommissionens hälso-, klimat- och digitaliseringsambitioner samt bidra till en hållbar återhämtning från pandemin. Arbetsprogrammet kommer även att stödja europeiska forskare genom stipendier, utbildning, utbyten och skapa forskningsinfrastrukturer i världsklass. Genom att täcka hela forsknings- och innovationscykeln, från laboratoriet till marknaden, kommer det att föra forskare och innovatörer från hela världen närmare varandra.

Fokus för arbetsprogrammet 2021-2022:

-    Klimatneutralitet och digitalt ledarskap:

Totalt 5,8 miljarder euro investeras i forskning och innovation för att stödja EU:s gröna giv och unionens åtagande att göra EU till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Arbetsprogrammet innehåller åtgärder som bland annat påskyndar övergången till ren energi och rörlighet på ett hållbart och rättvist sätt, anpassar livsmedelssystem och stödjer den cirkulära och bioekonomiska ekonomin. Dessutom kommer programmet rikta investeringar på totalt cirka 1,9 miljarder euro för att reparera den omedelbara ekonomiska och sociala skada som orsakats av coronaviruspandemin.

-    Internationellt samarbete:

Arbetsprogrammet 2021-2022 innehåller åtgärder för att stärka samarbetet genom multilaterala initiativ inom områden som biologisk mångfald och klimatskydd, miljöobservationer, havsforskning eller global hälsa. Det innehåller även riktade åtgärder med viktiga partner utanför EU samt ett ambitiöst och omfattande "Afrika-initiativet" för att stärka samarbete med afrikanska länder.

Viktiga datum:

  • De första ansökningsomgångarna öppnar den 22 juni.
  • De europeiska forsknings- och innovationsdagarna den 23 och 24 juni erbjuder tillfälle att diskutera Horisont Europa mellan politiker, forskare, innovatörer och medborgare.
  • EU-kommissionen anordnar mellan den 28 juni - 9 juli informationsdagar om samtliga kluster inom Horisont Europa.

För mer information, klicka här.

 Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95