Region Östergötland

EU-kommissionen antar arbetsprogram för EU4Health

[2021-06-23]

Under fredagen förra veckan antogs det första arbetsprogrammet till ett värde av 312 miljoner euro som har till syfte att främja motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem samt insatser för att stödja unionens beredskap mot hälsokriser.

Det första årliga arbetsprogrammet för hälsoprogrammet har antagits och kommer att ge medel för att gynna mer moderna och motståndskraftiga hälso-och sjukvårdsystem. Det ska även finanserna insatser för att stärka EU:s beredskap mot hälsokriser och EU:s åtgärder i kampen mot cancer. Arbetsprogrammet kommer ge 312 miljoner euro till krisberedskap, sjukdomsförebyggande, hälso- och sjukvårdspersonal och digitalisering. EU4Health kommer att hanteras av EU-kommissionen och genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA).

Projekt som finansieras kommer att täcka följande områden:

  • sjukdomsövervakning
  • förhindra läkemedelsbrist
  • förebyggande, tidig upptäck, diagnos och behandling av cancer
  • starkare europeiska referensnätverk för sällsynta sjukdomar
  • prövning och bedömning av hälsosystemens motståndskraft

EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, uttalande sig på följande sätt:

”Idag startar vi ett aldrig tidigare skådat investeringsprogram för hälsa i EU. Det första EU4Health-arbetsprogrammet börjar bana väg för en stark europeisk hälsounion. Vi kommer att ta itu med lärdomarna från Covid-19-pandemin genom att investera i krisberedskap. Vi kommer att bygga om bättre, starkare och mer motståndskraftiga hälsosystem som är mer digitala och har en utbildad och skicklig arbetskraft. Och vi kommer att arbeta för att minska effekterna av cancer genom att investera i åtgärder som presenteras i Europas slående cancerplan.”

 Klicka här för mer information.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95