Region Östergötland

EU antar global sanktionsregim mot kränkningar och brott mot mänskliga rättigheter

[2020-12-16]

Den 7 december antog det europeiska rådet en förordning som nu gör det möjligt att rikta åtgärder mot enskilda människor, enheter, organisationer samt statliga och icke-statliga aktörer som på något sätt varit involverade i brott mot mänskliga rättigheter i världen.

Det är första gången som EU nu har inrättat ett EU-system för sanktioner mot de som kränker mänskliga rättigheter. Detta bottnar i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020-2024 som antogs tidigare i höst, vilken innefattar ett framtagande av ett globalt EU-system för människorättsliga sanktioner.

En viktig punkt i detta beslut är att det är irrelevant vart i världen en aktör kränkt eller brutit mot mänskliga rättigheter, de riktade åtgärderna kan ändå antas trots att brottet ägt rum utanför EU. Dessa åtgärder kan innebära att en person som begått dessa brott inte får resa in i EU, eller att de möter frysningar av tillgångar samt att personer och enheter i EU förbjuds att erbjuda medel för dem som enligt registret brutit mot mänskliga rättigheter.

De riktade restriktiva åtgärderna avser handlingar såsom allvarliga kränkningar eller brott mot mänskliga rättigheter. Detta kan bland annat omfatta folkmord, frihetsberövande, utomrättsliga avrättningar, egenmäktiga gripanden, tortyr och slaveri. Slutligen kan sanktionssystemet även innefatta andra omfattande, systematiska kränkningar som väcker oro eller brott gällande målen för den gemensamma utrikes-och säkerhetspolisen enligt EU-fördraget artikel 21.

För mer information, klicka här.

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95