Region Östergötland

Detta har hänt: avtal med Storbritannien och en ny EU-budget

[2021-01-20]

Under de sista dagarna av år 2020 lyckades EU enas om ett avtal med Storbritannien samt att få Polen och Ungern att dra tillbaka sina veton och godkänna den nya flerårsbudgeten 2021-2027.

På EU-fronten hände det mycket under jul och nyår. Under årsskiftet stod mycket på spel både internt med att få alla medlemsländerna att enas om en kommande 7-års budget, men också externt i att få till ett avtal med Storbritannien innan utträdet den sista december 2020.

Storbritanniens utträde ur EU

Mitt under julledigheten lyckades slutligen EU och Storbritannien få till ett avtal, vilket inträffade knappt en vecka innan Storbritanniens formella utträde den 31 december 2020. Datumet som innebär att Storbritannien inte längre omfattas av EU-regler. Trots att Storbritannien lämnade unionen den 31 januari 2020 tillämpades en övergångsperiod till och med den 31 december 2020 där Storbritannien förblev en del av den inre marknaden och tullunionen för att möjliggöra en mellanperiod för att medborgare och företag skulle ges tid att anpassa sig till de nya omständigheterna. Under tiden förhandlade Storbritannien och EU kring dess framtida förbindelser. Efter många intensiva förhandlingar enades partnerna slutligen om ett avtal som i dagsläget väntar på att behandlas och godkännas av europaparlamentet.

Nedan följer några punkter beträffande innehållet i det nya avtalet:

 • Storbritannien slutar delta i utbytesprogrammet Erasmus+. Däremot kan studenter från Nordirland fortsatt delta.
 • Resor och längre vistelser försvåras då den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien upphör. Inreserätten begränsas till att EU-medborgare max kan vistas 6 månader i Storbritannien utan visum. Britter kan vistas i EU i max 90 dagar under en 180-dagars period utan visum.
 • Det nya handelsavtalet utlovar nolltullar och nollkvoter, däremot tillkommer ökade administrativa kostnader och tulldeklarationer.
 • I fiskefrågan får EU-fiskare fortsatt tillgång att fiska i brittiskt vatten under en övergångsperiod på 5 och ett halvt år. Denna fråga kommer efter övergångsperioden förhandlas om på nytt.
 • Storbritannien deltar fortsatt i EU:s största finansieringsprogram för forskning och innovation (Horisont Europa). Men Storbritannien kan inte delta i beslutsfattande om programmet.

 

Medlemsländerna enas om en kommande budget 2021-2027

Det var ett skakigt slut på år 2020 i samband med att Polen och Ungern bestämde sig för att lägga veto mot den kommande långtidsbudgeten 2021-2027 och återhämtningsfonden. Detta på basis av den nya rättsstatsmekanismen som gör det möjligt att stoppa utbetalningarna till medlemsländer som använder EU-pengar på så sätt att de strider mot unionens demokratiska principer. Efter ett tyskt kompromissförslag som innebär att mekanismen först ska prövas av EU-domstolen samt att det ska finnas bevis för att kunna dra in EU-medel, kunde förhandlingarna fortsätta. Kompromissförslaget resulterade i att Polen och Ungern slutligen släppte sina veton vilket möjliggjorde ett godkännade av budgeten från rådet och parlamentet innan årsskiftet.

Den nya långtidsbudgeten landade på sammanlagt 1074,3 miljarder euro för perioden 2021-2027 och återhämtningspaketet (Next Generation EU) eller coronafonden som den även kallas, landade på 750 miljarder euro där 390 miljarder distribueras som bidrag och 360 miljarder som lån. Huvudparten kommer kanaliseras genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), med syfte att stödja investering och reformer via bidrag och lån i hanterandet av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Detta har det däremot inte förhandlats färdigt om ännu.

Pengarna för långtidsbudgeten kommer att fördelas på följande 7 utgiftsområdena:

 1. Sammanhållningspolitiken och värden (377,8 miljarder euro)
 2. Naturresurser, jordbruk och miljö (356, 4 miljarder euro)
 3. Inre marknaden, innovation och digitalisering (132,8 miljarder euro)
 4. Grannländer och omvärlden (98,4 miljarder euro)
 5. Administration och förvaltning (73,1 miljarder euro)
 6. Migration och gränsförvaltning (22,7 miljarder euro)
 7. Säkerhet och försvar (13,2 miljarder euro)

För mer information om Brexit-avtalet, klicka här

För mer information om EU:s långtidsbudget, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95