Region Östergötland

Den 1 juli lanseras de digitala Covid-certifikaten

[2021-06-16]

I måndags undertecknade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, den nya förordningen om EU:s digitala Covid-certifikat för att återuppta den fria rörligheten i EU och bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Måndagen den 14 juni avslutades lagstiftningsprocessen för de digitala Covid-certifikaten. EU-parlamentet, Europeiska unionens råd och EU-kommissionen närvarade i en officiell ceremoni för att underteckna förordningen om EU:s digitala Covid-certifikat.

I mitten av mars lade EU-kommissionen först fram förslaget om de digitala Covid-certifikaten. Bara två månader senare antogs en ny förordning på rekordtid med syftet att säkerställa ett säkert resande i sommar. Parallellt har EU-institutionerna arbetat fram en nätsluss (kontrollsystem för de digitala Covid-certifikaten) som inrättades den 1 juni. Förordningen som antogs i måndags börjar gälla från och med den 1 juli och 12 månader framåt. EU-kommissionen ska dessutom mobilisera 100 miljoner euro inom ramen för instrumentet för krisstöd för att stödja medlemsländerna att leverera tester till rimliga priser.

En viktig del i EU:s digitala Covid-certifikat är att EU-länderna inte får sätta in ytterligare Covid-reserestriktioner för innehavare av certifikatet såvida de inte är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan.

De digitala Covid-certifikaten kommer att omfatta:

  • nödvändiga uppgifter som namn, födelsedatum, utfärdande organ och intygets unika identifierare
  • gäller för personer som har vaccinerats mot covid-19, som har testats och som har blivit friska från covid-19
  • är gratis och tillgängligt på alla EU-språk
  • är tillgängligt i digitalt format och i pappersformat
  • är säkert och innehålla en digitalt signerad QR-kod

Klicka här för att läsa mer. 

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95