Region Östergötland

Anmäl dig till SKR:s internationella dag 2021

[2021-01-20]

På onsdagen den 27 januari håller SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) återigen den årliga internationella dagen för förtroendevalda och tjänstepersoner med ett intresse för EU-frågor som berör kommuner och regioner.

Varje år håller SKR en konferens med fokus på EU-frågor och internationella frågor kopplat till kommuner och regioner. Konferens är helt digital och pågår under hela dagen från kl. 10.00 - 15.00.

Årets konferens kommer att fokusera på den pågående pandemin och hur Sverige, EU och världen arbetar vidare i sviterna av coronapandemin. Under dagen finns möjligheter att träffa andra kollegor för att diskutera lokala och globala utmaningar samt EU-frågor som berör kommuner och regioner.

Schema för dagen hittar ni här

För att komma till anmälan, klicka här

Textansvarig: Malin Ahl +32(0) 497 75 95