Region Östergötland

Bevakningsinformation lista

EU-kontoret bevakar främst de frågor Region Östergötland arbetar med på hemmaplan, som exempelvis kompetensförsörjning och företagande, kultur och kreativitet, samhällsplanering samt regional utveckling. Inom dessa områden bevakar kontoret de frågor som prioriteras i regionen.

Arbetet innebär bland annat att ta fram aktuell information, informera om möjligheter till EU-medel och om andra aktörer som söker samarbeten i gränsöverskridande projekt samt att rapportera från olika konferenser.