Region Östergötland

Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet 2014-2020 är det nya transnationella samarbetsprogrammet i Östersjöregionen.

Programmet har 263,8 miljoner euro tillgängligt för transnationella samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland (vissa områden), Lettland, Litauen och Polen.

Programmet riktar in sig på:

  • Innovationer
  • Effektiv användning av naturresurser
  • Hållbara transporter

I Östersjöprogrammet finns en övervakningskommitté där varje land har tre representanter, i Sverige har det formerats på nationell nivå av Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ansvarig tjänsteman på Region Östergötland är Sofia Prans.

Under den nationella övervakningskommittén finns en nationell subkommitté där regionala och nationella representanter (tjänstemän) har utsetts för att stödja övervakningskommittén i arbetet med att nominera de ansökningar som ska gå vidare till godkännande. Östra Mellansverige representeras i subkommittén av Sofia Prans, strateg internationell samverkan Region Östergötland.

Bilden visar Östersjöprogrammets logotyp

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef, internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Andra webbplatser