Region Östergötland

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic-programmet 2021-2027 är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, inklusive Åland, Estland och Lettland.

Interreg Central Baltic-programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen. Budgeten för Central Baltic-programmet 2021-2027 beräknas bli 100 miljoner euro. Denna budget kommer göras tillgänglig för gränsöverskridande samarbetsprojekt som kan utvecklas av partners i programområdet som består av 27 regioner i Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland.

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Övergripande mål i programmet:

  • Stärka den innovativa företagsutvecklingen i regionen
  • Förbättra miljö och hållbar användning av resurser i regionen
  • Skapa en mer tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad i regionen
  • Förbättrade offentliga tjänster och service för medborgare i regionen

 

Kontakt

Bild på Annika Holmström

Annika Holmström

Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

010-103 69 59

+46 702 16 65 88

e-post