Region Östergötland

EU:s struktur- och investeringsfonder

Bilden visar en massa flaggstänger med olika länders flaggor

EU:s struktur- och investeringsfonder är geografiskt avgränsade och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden.

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige finansieras via regionalfonden och socialfonden och omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län. Östergötland omfattas också av tre så kallade INTERREG-program (Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe) för att utveckla samarbete över gränserna. Läs mer om de olika struktur- och investeringsfonderna under respektive rubrik.

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Bild på Rebecca Swanson

Rebecca Swanson

Strateg, Internationell samverkan /International Relations officer

010-103 65 13

e-post