Region Östergötland

Rättsliga frågor

Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) fokuserar på en integrerad hantering av migrations- och integrationsfrågor, samt att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations- och invandringspolitik.

Den här fonden är ny och berör hela migrationsprocessen, vilket öppnar för mycket bredare projekt än vad tidigare Solid-fonder gjort. Fonden kommer även omfatta medfinansiering av projekt som liknar dem som idag kan ansöka om pengar i flykting-, återvändande- och integrationsfonderna.
Total budget för fonden är 3,1 miljarder euro.

Andra webbplatser