Region Östergötland

Central Baltic Contact Point Sweden South

Bilden visar en kedja där en länk är blå och resten grå

 

Interreg Central Baltic 2021-2027 är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, inklusive Åland, Estland och Lettland.

Programmet pågår mellan 2021-2027 och under den perioden är Region Östergötland värd för en av två svenska kontaktpunkter för Interreg Central Baltic. Kontaktpunkten heter Central Baltic Contact Point Sweden South och fungerar som en länk mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet. I Sverige finns en Contact Point North i Stockholm och en Contact Point South i Linköping. Contact Point South täcker huvudsakligen Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro, och Region Östergötland står som värd. Contact Point samverkar med Central Baltics programsekretariat, som är förlagt till Åbo, Finland. Kontaktpunkten ska:

  • vara en länk mellan de svenska regionerna och programmet
  • informera svenska parter om programmet och de finansieringsmöjligheter som finns
  • inledningsvis stödja projektsökande för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
  • medverka i partnersök
  • informera om nyheter och resultat från kommande projekt.

Kontakt

Bild på Anna Nordström

Anna Nordström

Nämndsekreterare och Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

010-103 77 12

e-post