Region Östergötland

Digital agenda

Digital agenda

Alla invånare i Östergötland ska kunna ta del av de möjligheter som skapas när allt mer i samhället blir digitaliserat.

Region Östergötland har därför tagit fram en agenda för hur informations- och kommunikationsteknik kan användas i Östergötland. Den regionala digitala agendan är en skrift som bland annat beskriver viktiga IT-satsningar i länet.

Regeringen har tagit fram en digital agenda för Sverige. I den finns ett mål för IT-politiken; att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den regionala digitala agendan bygger på det målet och är inriktad på fem områden. De är:

  • Bredbandsinfrastruktur
  • digital kompetens och delaktighet
  • digitala tjänster för allmänheten
  • digitalt stöd inom offentlig verksamhet
  • IT för företagande och entreprenörskap

I arbetet samverkar Region Östergötland med Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings Universitet samt länets kommuner. Innehållet i den regionala digitala agendan följs upp en gång varje år.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post

Andra webbplatser