Region Östergötland Statistik & analys

Analys och statistik

För att beskriva och förstå den regionala utvecklingen är statistik och analyser en viktig del.

I den regionala utvecklingsplaneringen arbetar därför Region Östergötland med att ta fram statistik som beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender i både länet och i enskilda kommuner.

En beskrivning av Östergötland har till exempel tagits fram, som en grund till arbetet med det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Statistiskt underlag för olika ämnesområden tas också fram varje år.
I arbetet med analyser och statistik är samverkan med länets kommuner viktig. Region Östergötland och kommunerna köper in gemensamma statistikdatabaser. Att ha samma underlag bidrar till en likartad förståelse för utvecklingen i länet.

Varje år tar Region Östergötland och kommunerna tillsammans fram generella beskrivningar av de olika kommunerna och av deras utveckling. Regionen erbjuder även skräddarsydda analyser och fördjupade planeringsunderlag för enskilda kommuner.

Flera större utredningar, analyser och projekt görs också tillsammans med andra län, framför allt i Östra Mellansverige.

 

Kontakt

Bild på Fredrik Sunnergren

Fredrik Sunnergren

Strateg analys och statistik, processansvarig Utvecklingsstrategi för Östergötland

010-103 65 10

e-post