Regional utveckling

Grafisk bild på hus och människor

Utvecklingsstrategi Östergötland

Regionens viktigaste styrdokument och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

 

 • Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

  Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.

  22 juni 2022


 • Regioner lyfter behov av ändrat EU-regelverk för biogas

  Biogas spelar en viktig roll i den europeiska energiomställningen och kan bidra till att minska beroendet av rysk naturgas. Förslaget till ändrat regelverk inom EU skulle dock hämma produktionen av biogas. Det framför företrädare för Region Östergötland och ytterligare tio regioner i Sverige i en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Margrethe Vestager.

  16 juni 2022


 • Region Östergötland välkomnar statliga infrastruktursatsningar

  Region Östergötland välkomnar satsningarna på länets transportinfrastruktur i den nya nationella planen för transportinfrastruktur. Planen ger bland annat fortsatt klartecken till Ostlänken och satsningen på E22 förbi Söderköping. "Region Östergötland välkomnar att planeringen av nya stambanor fortsätter, där Ostlänken har en viktig roll", säger regionrådet Kaisa Karro (S).

  13 juni 2022


 • Årets konsthantverkare och landsbygdsstipendiat utsedda

  Region Östergötland instiftar ett nytt stipendium till årets konsthantverkare i Östergötland. Denna första gång tilldelas Jack Jakobsson vid Ledbergs krukmakeri priset på 15 000 kronor, som delas ut under Östgötadagarna i september. Regionen har också utsett årets landsbygdsstipendiat, som denna gång blir Arkösunds Intresseförening.

  8 juni 2022


 • Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.

  18 maj 2022


 • Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

  På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

  5 maj 2022


 • Nu går klostermuseet i Vadstena över i ny regi

  På fredagen togs nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän.

  22 april 2022


 • Ny länstransportplan knyter ihop Östergötland

  I dag antog trafik- och samhällsplaneringsnämnden den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.

  31 mars 2022


 • Regional satsning för bättre elförsörjning och hållbar tillväxt

  Region Östergötland satsar dryg en miljon kronor på projektet ELsmarta Östergötland under två år. Projektet ska skapa förutsättningar för bättre elförsörjning och bland annat bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland.

  31 mars 2022


 • Ökat statsbidrag stärker kultursatsningar i Östergötland

  Region Östergötland får nästan sex miljoner kronor i ökat stöd från Kulturrådet. Det betyder ett stärkt stöd till kulturen i länet. En satsning innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum.

  30 mars 2022