Regional utveckling

Cirkosartister som balanserar med hjälp av varandra

Regional kulturkonferens 2018

Kom och inspireras, framtidsspana och samtala om nästa kulturplan!

Läs mer 

Bilden föreställer ett kollage

Innovation Week 5-11 november

Innovation Week är en årligen återkommande vecka, fylld av innovation, inspiration och nätverkande.

Läs mer 

Mamma som hjälper sitt barm med VR-glasögon

Utveckla med digitala verktyg

Digitaliseringens möjligheter inom kulturområdet är ett av de områden som Region Östergötland stöttar inom ramen för den...

Läs mer 

 • Nytt beslut i EU-domstolen - ett mer transparent EU?

  EU-domstolen avgjorde den fyra år långa rättstvisten mellan EU-kommissionen och miljörättsorganisationen ClientEarth. Domen förväntas leda till ett mer transparent EU.

  19 september 2018


 • Européerna vill se ökade satsningar för miljön, för en minskad arbetslöshet och mot terrorism

  En undersökning är gjord för att ta reda på vad européerna vill att EU ska satsa på. Resultatet visar att de förväntar sig att EU ska göra mer inom en rad politikområden. Tre fjärdedelar av de som svarade vill att EU ska öka kampen mot terrorism, mot arbetslöshet och för miljön.

  19 september 2018


 • Förslag om ny europeisk upphovsrättslagstiftning

  Det nya förslaget angående europeiska upphovsrättsregler, är till för att hjälpa journalister, konstnärer, publicister och andra innehållsskapare att förhandla fram bättre avtal när deras produkt används på internet. Reglerna ska även skydda yttrandefriheten samt ge internetplattformar möjlighet att utveckla nya företagsmodeller. Den nya regeln kommer inte, som det påståtts i offentliga debatten,

  19 september 2018


 • Nytt förslag ska generera ökat samarbete inom den europeiska försvarsindustrin

  EU:s medlemsstater väntas redan vid årsskiftet kunna ta del av det nya programmet som syftar till att öka samarbetet inom den europeiska försvarsindustrin. Programmet fokuseras på ett innovativt kapacitetsbyggande, vilket är en fortsättning och vidareutveckling av EDF (europeiska försvarsfonden).

  19 september 2018


 • Junckers tal till unionen

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag, den 12 september 2018, sitt sista ”State of the union”-tal till unionen. Med en växande skepsis från väljarna och oenigheter mellan EU:s medlemsländer manade ordförande Juncker till enighet och respekt. I hans tal fokuserades det på att stärka EU:s gränser, hur sommartiden ska slopas, hur det står till med Brexit, en strävan om framtida fr

  12 september 2018