Regional utveckling

Grafisk bild på hus och människor

Utvecklingsstrategi Östergötland

Regionens viktigaste styrdokument och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

 

Grafisk bild på figurer som dansar

Dansens vecka 22-29 april

På Dansens veckas egna Youtube-kanal kan du varje dag  22 till 29 april ta del av dansfilmer och dansföreställningar - och vara aktiv i dansworkshops.

 

EU årsöversikt 2021

EU årsöversikt 2021

Nu finns årets upplaga av EU-årsöversikten 2021. Här kan du läsa om de kommande EU-aktuella händelserna under 2021 kopplat till region Östergötlands verksamhetsområden.

 

Energikontoret är en del av Region Östergötland

Energikontoret

Energikontoret är en del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland.

 

 • Regionen prioriterar för att nå bredbandsmålen

  Hushåll, företag och platser som har utmaningar med mobiltäckning. Det är några av de områden där trafik- och samhällsplaneringsnämnden vill att bredbandsanslutning prioriteras i Östergötland när Post- och telestyrelsen fördelar bredbandsstöd.

  1 april 2021


 • Omstart Östergötland ska lindra effekterna av pandemin

  På onsdagen beslutade regionutvecklingsnämnden om ett omställningspaket på totalt fem miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin. I Omstart Östergötland finns bland annat insatser för barn och ungas idrottande samt satsningar på föreningsliv, företagande, friluftsliv och kultur.

  31 mars 2021


 • Fjärdeplats i bredbandstäckning för Östergötland

  87,4 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till bredband om 100 megabit per sekund i oktober 2020. Det är en ökning med 2, 26 procent eller cirka 7 700 hushåll och placerar länet på en fjärdeplats i landet i bredbandstäckning.

  29 mars 2021


 • Fossilfria drivmedel i fokus i nytt regionalt serviceprogram

  God tillgänglighet till fossilfria drivmedel och ökad information om stödinsatser i kommersiell service. Det är några prioriterade områden i det uppdaterade Regionala serviceprogrammet som trafik- och samhällsplaneringsnämnden nu har antagit.

  18 februari 2021


 • Aktuella EU-frågor i årsöversikt

  Nu är årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.

  5 februari 2021


 • Strategi för framtidens Östergötland på remiss

  Hur ska livet i Östergötland se ut 2040? Det är grundfrågan bakom ”Utvecklingsstrategi för Östergötland” – ett av regionens viktigaste styrdokument för framtiden. På onsdagen beslutade regionstyrelsen om remissversionen som nu skickas ut till kommuner, myndigheter och en rad andra organisationer.

  3 februari 2021


 • Region Östergötland sätter press i biodrivmedelsfrågan

  Region Östergötlands aktiva arbete med att påverka EU i bioenergifrågan fortskrider. I två remissvar trycker regionrådet Julie Tran (C) på att biodrivmedel bidrar till klimatomställningen.

  22 januari 2021


 • Uppmanar staten att inte lyfta ut Ostlänken

  Region Östergötland fortsätter att trycka på staten om att Ostlänken och E22 är mycket viktiga satsningar på infrastruktur. I yttrandet till Trafikverket anser regionen också att anslagen till länstransportplanerna ska ökas.

  21 januari 2021


 • Lunnevads folkhögskola startar filial i Mjölby

  Lunnevads folkhögskola öppnar en filial i Mjölby i höst. Det har regionutvecklingsnämnden nu godkänt.

  20 januari 2021


 • Storsatsning för fler innovationer i vården

  Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna ta del av innovationer och ny teknik för att erbjuda patienterna en högkvalitativ och individanpassad vård. East Sweden Medtech är en ny storsatsning som ska koppla ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att skapa nytta för patienterna.

  18 januari 2021