Regional utveckling

Bilden visar ett kollage

Möt oss i Almedalen 2-4 juli 2018

Besök oss på plats eller följ oss live på webben.

Läs mer 

Bilden visar en lindansare

Cirkusslottet

Den 10-19 augusti arrangeras den andra upplagan av den internationella nycirkusfestivalen Cirkusslottet.

Läs mer 

Bilden visar tidningen utflykta

Sommarens nummer av tidningen Utflykta

Här hittar du årets fullspäckade #Utflykta-program.

Läs mer 

 • Botniska korridoren föreslås bli inkluderad i de transeuropeiska näten för transport

  I samband med EU-kommissionens förslag om en ny långtidsbudget har en rad programförslag presenterats. Den 6 juni publicerades förslaget om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, och i den nya budgeten samt programbeskrivningen inkluderas en ny svensk sträckning i de transeuropeiska näten för transport (TEN-T): Narvik/Uleåborg-Luleå-Umeå-Stockholm.

  20 juni 2018


 • Finland och Sverige undertecknar europeiskt avtal om Superdatorer och datainfrastruktur

  Finland och Sverige har undertecknat den så kallade EuroHPC-deklarationen och ansluter sig därmed till ett flertal europeiska länder som redan ingår den nationella och europeiska överenskommelsen som ska satsa på utveckling av högkvalitativa datorer och datainfrastruktur i Europa.

  20 juni 2018


 • Budgetförslag om EU:s nästa forskningsprogram: Horisont Europa

  EU-kommissionen presenterade nyligen en rad sektorsspecifika budgetförslag för hur mycket medel respektive EU-program och politikområde ska tilldelas under nästa budgetperiod, 2021-2027. Nu har budgeten för nästa forskningsprogram presenterats och siffrorna visar att det nya Horisont Europa blir den största forskningssatsningen i världen.

  13 juni 2018


 • SveReg-Konferens i Bryssel – Delegation från Region Östergötland på plats

  Den 26-27 juni anordnar SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, en konferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget och dess inverkan på den regionala och lokala utvecklingen. Flera representanter från Region Östergötland är på plats i Bryssel för konferensen samt för andra spännande möten.

  13 juni 2018