Regional utveckling

blålila bakgrund

Information till företagare om covid-19

Företagare hittar all information kopplat till corona på East Swedens webbplats.

Läs mer 

Bilden visar de globala målen

Målen som ska förändra världen

17 globala hållbarhetsmål ska förändra världen till år 2030. Vad innebär målen för Östergötland och hur kan vi bidra?

Läs mer 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet

Läs mer 

 • Region Östergötland sammanställer läget i näringslivet

  Coronapandemin har stor påverkan på Östergötlands näringsliv och arbetsmarknad. Nu tar Region Östergötland fram månadsvisa lägesrapporter för att kunna ge en övergripande bild av varsel, permitteringar och konkurser i länet.

  15 maj 2020


 • Extra ALF-medel till forskning om covid-19

  För att stötta en snabb start av viktiga forskningsprojekt med fokus på covid-19 får tio projekt ALF-medel på mellan 300 000 och 600 000 kronor. Region Östergötland och Linköpings universitet står gemensamt för den extra utlysningen.

  8 maj 2020


 • Fler regioner hakar på Östergötlands tjänst

  Region Östergötlands webbtjänst matchajobben.nu har väckt stort intresse bland företagen. Men också hos andra regioner i landet. Nu hakar både Region Sörmland och Region Gotland på den nya matchningstjänsten.

  30 april 2020


 • Region Östergötland lanserar stipendier för kulturskapare

  Med anledning av den svåra situationen för många fria professionella kulturskapare lanserar Region Östergötland 20 personliga stipendier på 20 000 kronor vardera. Stipendierna Hemväxa – Kultur i coronans tid är avsedda att användas i hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet.

  29 april 2020


 • Region Östergötland lanserar matchningswebb för företag

  Många företag har hamnat i svår kris med anledning av coronaviruset. Samtidigt finns det företag som har behov av tjänster och extra arbetskraft. För att hjälpa företag att hitta varandra i krisen, har Region Östergötland snabbt satt upp en ny webbtjänst, www.matchajobben.nu.

  30 mars 2020


 • Region Östergötland vill se Ostlänken sträcka sig väster om Vikingstad

  Region Östergötland är positiv till att planeringen för Ostlänken genom Linköping går framåt och understryker vikten av att ett resecentrum blir centralt placerat. Det framgår av ett remissvar till Trafikverket som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har behandlat.

  28 februari 2020


 • Östergötland förespråkar fler fossilfria drivmedelsstationer

  I årets uppdatering av det regionala serviceprogrammet prioriteras livsmedelsbutiker och tillgången av fossilfria drivmedel, framför allt i skärgården. Den reviderade handlingsplanen antogs av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på torsdagen.

  27 februari 2020


 • Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

  Antalet gästnätter i Östergötland ökade med 5 procent 2019 jämfört med 2018, och intäkterna för logi ökade med 6 procent. De preliminära siffrorna från SCB:s övernattningsstatistik visar ett mycket positivt resultat för besöksnäringen i regionen under 2019.

  6 februari 2020


 • EU-pengar ska främja företagssamverkan samtidigt som utsläpp av växthusgaser kan minskas

  Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland har beviljats EU-medel för att tillsammans med flera av länets kommuner främja industriell och urban symbios och därigenom stärka det östgötska näringslivet.

  4 februari 2020


 • Händelö Eco Industrial Park blir centrum för industriell och urban symbios

  Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det övergripande målet är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

  15 januari 2020