Regional utveckling

Bilden visar en musselodling

Musselodling

En workshop som vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av musselodling som miljöfrämjande åtgärd.

Läs mer 

Bilden visar en tjej som spelar i en orkester

Sök kulturmedel 2018

Kulturstipendium, 22 januari till 12 april. Stöd till professionell scenkonst, amatörteater eller till bild- och fo...

Läs mer 

MIK-dagen 2018

Välkommen på en heldagskonferens runt medie- och informationskunnighet för skolor och bibliotek i Östergötland.

Läs mer 

 • Diskussionsunderlag för den framtida budgeten 2021-2027 presenterat

  EU-kommissionen har lagt fram ett diskussionsunderlag för den framtida långtidsbudgeten i EU. I underlaget beskriver kommissionen hur olika områden i EU kan ta nya riktningar utifrån de omprioriteringar som kan komma att genomföras. Tre scenarion för framtidens sammanhållningspolitik kan få stora konsekvenser för regioner, kommuner och städer i Europa.

  20 februari 2018


 • Region Östergötland tecknar avtal om ambulansflyg

  Nu är Region Östergötlands upphandling av ambulansflyg klar. Regionen tecknar avtal med tre bolag: H-bird Aviation Services AB, Babcok SAA FW AB och Grafair Flight Management AB.

  13 februari 2018


 • Snabbaste ekonomiska tillväxttakten i EU på 10 år

  Vinterprognosen för Euroområdets ekonomi och EU:s ekonomier visar en kraftig tillväxttakt i EU som överträffar förväntningarna från förra året och gör dagens ekonomiska klimat det snabbast växande på 10 år. Sveriges siffror skrivs dock ner en aning utifrån tidigare uppskattningar, men visar fortsatt hög och stabil tillväxt.

  12 februari 2018


 • Ny strategi: EU-medlemskap för länderna på västra Balkan?

  Den 6 februari antog EU-kommissionen strategin: Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan. I strategin påvisas det ömsesidiga intresset från EU och länderna i västra Balkan om framtida EU-medlemskap tillsammans med 6 steg för att nå dit.

  12 februari 2018