Region Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland – Det funktionella Östergötland

10 december 2021, 09:30 - 11:45

Plats: Digitalt
Aktivitet: Seminarium
Kategori: Regional utveckling, Utvecklingsstrategi Östergötland

Vi fortsätter arbetet med att förstå Östergötlands funktionalitet inom ramen för arbetet med Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS).

WSP har fått i uppdrag att sätta Östergötland i centrum och undersöka hur vi hänger ihop, inomregionalt, över länsgränser och mellankommunalt. Nu är det dags för genomgång av resultatet.

Rapportresultatet kommer att utgöra ett viktigt underlag i arbetet med den rumsliga strategi som ska fördjupa utvecklingsstrategins rumsliga delar. Seminariet är en del av samrådsstrukturen för samhällsplanering i Östergötland och det årliga tillfället som vi samlas tjänstepersoner och politiken gemensamt.

Anmäl dig senast 8 december