Region Östergötland

Sociala aspekter i offentlig upphandling - möjliggörare eller kravställare

24 maj 2022, 13:00 - 15:30

Kategori: Regional utveckling, Regionövergripande

Region Östergötland bjuder i samverkan med Östsvenska Handelskammaren in till ett panelsamtal med deltagare från upphandlande organisationer och leverantörer om hur sociala aspekter kan tas med på ett tydligare sätt i upphandlingen av offentliga tjänster. Och om vad det i så fall skulle kunna föra med sig i form av mervärden, som driver på utvecklingen mot hållbarhet.

Panelsamtal kommer att handla om vilka möjligheter och begränsningar finns det i hanteringen av offentlig upphandling idag? 

I programmets första del kommer Erika Pohjanen från Upphandlingsmyndigheten att beskriva förutsättningarna som en introduktion till det samtal som sedan kommer att handla om legala ramar, tolkningar av dessa ramar, administrativa rutiner och om hur spridd kunskapen om upphandling är.

I en andra del kommer några konkreta exempel presenteras på hur man kan förstärka de sociala ambitionerna i upphandlingssituationer och driva på utvecklingen mot hållbarhet när det gäller jämställdhet, stöd till lokal utveckling/ekonomi och integration på arbetsmarknaden.

Följ med på en inspirerande diskussion till hur ditt arbete kan påverka vårt samhälle redan nu. Är den offentliga affären lämplig att använda som möjliggörare för att ställa sociala krav? Finns det goda exempel, vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?

Medverkande i panelen:

  • Erika Pohjanen, Upphandlingsmyndigheten
  • Charlotta Jonegård, Chef för Centrum för inköp, service och logistik, Region Östergötland
  • Daniel Czitrom, Enhetschef Linköpings kommun
  • Angelica Jarl, Försäljningschef, Sodexo AB
  • Viktor Johansson, NCC Building, Affärschef, Avdelning Östergötland

Samtal utifrån konkreta exempel:

  • Östgötatrafiken tillsammans med Motala Taxi
  • Linköpings Stadsmission
  • Tekniska verken, Linköping

Moderator: Simon Helmér, Östsvenska Handelskammaren

Tid: 24 maj, klockan 13-15.30

Plats: LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen Linköping.

           Eller via länk (skickas efter anmälan)

Målgrupp: Personer som hanterar inköp av offentliga varor och tjänster, eller som är behovsägare för sådana, och personer som idag eller i framtiden kan leverera dessa.

Kostnad: Avgiftsfritt

Med finansiering av Tillväxtverket.

Till anmälan

 

Region Östergötlands logotyp