Region Östergötland

Samhällsentreprenörskap – det nya normala

30 september 2020, 10:00 - 12:00

Kategori: Regional utveckling

Illustratör: Niklas Freidwall

Välkommen till vår digitala serie i fyra delar om samhällsentreprenörskap, impact entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Vet du vad du behöver veta? Kan du det du vill kunna?

Vid fyra tillfällen i höst kan du lyssna på hur företagsstödjare, myndigheter och företagare resonerar kring samhällsentreprenörskap - det nya normala.

Vi ser fram emot många spännande gäster och samtal i
studion där även du som tittare kommer spela en viktig roll.