Region Östergötland

Regional dialog om vuxenutbildning

09 mars 2021, 09:00 - 14:30

Plats: Digitalt möte sker via zoom
Aktivitet: Samråd
Kategori: Regional utveckling

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket!

Dialogen anordnas i samverkan med Region Östergötland.
Under rådande omständigheter med anledning av coronaviruset har Skolverket beslutat att genomföra de regionala dialogerna som digitala möten under våren 2021. Du kan läsa mer om de regionala dialogerna här.

Innehåll och fokus under dialogerna anpassas efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför ber vi dig som deltagare att besvara några frågor inför dialogen via denna länk.
Som förberedelse inför dialogen vill vi gärna att du som deltagare tar del av aktuella förändringar inom komvux via denna länk.

Målgrupper

Ansvariga politiker och chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer) för kommunernas vuxenutbildning samt arbetsförmedling och regioner/regionala företrädare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

Datum och tid: 9:e mars 2021, kl. 9.00-14.30
Plats: Digitalt möte sker via zoom, inbjudan via länk kommer att skickas ut en vecka innan.

Program/innehåll

Dagen är indelad i tre pass, där aktuell information varvas med tematiska diskussionsfrågor.

9.00-10.30 Pass 1: Aktuellt inom vuxenutbildningen
Omvärldsbevakning, förändringarna inom ramen för "Komvux för stärkt kompetensförsörjning", aktuella utredningar med mera, inklusive gruppdiskussion.

10.30-11.00 Paus

11.00-12.00 Pass 2: Regionala och lokala fokusområden, övriga frågor
Information och diskussion utifrån:
• Hur fungerar samverkan med Arbetsförmedlingen?
• Vad händer inom valideringsområdet? (nationellt, regionalt, lokalt)
• Ny webbplats för vuxenutbildningen
• Lokala/regionala frågor (i förväg anmälda)

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-14.30 Pass 3: Aktuellt från Skolverket
Bland annat aktuell regional och lokal statistik, förändringar i kurs- och ämnesplaner, aktuella insatser, aktuellt om statsbidrag och övrigt aktuellt från Skolverket, inklusive gruppdiskussion.

Anmälan

Anmälan via länk senast den 1 mars 2021
Region Östergötlands kontaktperson: Catherine Szabó, 070-3996191, catherine.szabo@regionostergotland.se

Varmt välkomna!
Catherine Szabó 
Region Östergötland

Simon Husberg 
Skolverket

Dokument