Region Östergötland

Kunskapsdag om nationella minoriteter

01 december 2020, 08:15 - 12:30

Kategori: Regional utveckling, Regionövergripande

Minoritetsflaggor

Ett kunskapsseminarium om den nationella minoritetspolitiken inom flera politikområden. Under 2019 stärkte svensk lagstiftning den nationella minoritetspolitiken – vad innebär det för olika samhällssektorer och för offentliga aktörer?

Med under dagen är talare och företrädare för Norrköping kommun, Socialstyrelsen, Skolverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Statens Kulturråd och Svenska Filminstitutet.
Dagen är ett samarrangemang mellan Region Östergötlands, Regionbibliotek Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare och tjänsteperson som arbetar med de nationella minoritetsfrågorna, bibliotekspersonal, kultursamordnare och samordnare av integrationsfrågor. Företrädare för intresseorganisationer.

Konferensen är digital och kostnadsfri. Sista anmälningsdag 26 november. Länk till digital plattform för att delta i webbsändningen skickas till dig efter din anmälan.

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post