Region Östergötland

EDAY 2020

24 september 2020, 08:30 - 16:00

Plats: Elite Grand Hotel (Bankiren), Norrköping
Aktivitet: Konferens
Kategori: Regional utveckling, Regionövergripande

 

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Framtidens cirkulära affärer – en del av Östergötlands DNA” och utgår från mål 12 inom Agenda 2030 om hållbar konsumtion och produktion.

Huvudtalare är Anders Wijkman (opinionsbildare och författare med stor erfarenhet av påverkansarbete inom hållbarhetsområdet) som kommer att utgå från temat ”Cirkulär ekonomi – en internationell utblick”. Där kommer han sammanfatta motiven för att överge den linjära produktionsmodellen samt presentera tankar om hur vi kan och bör gå vidare utifrån svenska och internationella studier och erfarenheter.

Evenemanget omfattar ett stort antal andra föredragshållare, bland annat Matilda Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic AB (GIAB). Hon är utsedd till en av Sveriges 33 mest framstående unga hållbarhetstalanger och kommer att berätta om hur man kan skapa lönsamma affärer genom cirkulära affärsmodeller.

Programmet i dess helhet och information om anmälan >>>

Kontakt

Bild på Erik Gotborn

Erik Gotborn

Strateg klimat, energi och miljö

0700-90 04 47

e-post