Region Östergötland

Barnkultur Öst-dagen

18 oktober 2022, 08:30 - 16:00

Plats: Östergötlands museum, Linköping
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling, Regionövergripande

Välkommen till en dag med utgångspunkt i barns rätt att kunna påverka den kultur som de ska ta del av och vara delaktiga i.

Dagen vänder sig till pedagoger i förskola/skola/fritds/kulturskola, skolledare, tjänstepersoner och politiker med ansvar för kultur och bildning, bibliotekspersonal, kulturaktörer med fler. En dag med föreläsare, inspiration, möten och konkreta tips.