Landstinget i Östergötland

Träning under behandling för cancer – går det?

22 november 2018, 16:30 - 17:30

Plats: Universitetssjukhuset i Linköping, norra entrén, Hugo Theorell-salen
Aktivitet: Föreläsningsserien Forskning i framkant
Kategori: Forskning & innovation

Sussanne Börjeson

Välkommen till våra populärvetenskapliga föreläsningar i serien Forskning i framkant. Höstens sista föreläsare är Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad på Linköpings universitet, som ska prata om träning under cancerbehandling. 

Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter.

Forskning i framkant arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år och hålls alltid på torsdagar, klockan 16.30-17.30 i Hugo Theorell-salen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan krävs. 
Välkommen!