Region Östergötland

Tema vatten – aktuellt från EU ur ett lokalt och regionalt perspektiv

26 april 2019, 09:00 - 12:00

Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping.
Aktivitet: Seminarium
Kategori: Internationellt, Regional utveckling

 Hand fångar upp vattenstråle i naturen

Region Östergötland har det senaste året växlat upp arbetet med att bedriva strategiskt och systematiskt påverkansarbete i frågor som har stor betydelse för Östergötlands utveckling och konkurrenskraft.

Regionen har dessutom det senaste året ingått ett så kallat EU-handslag som syftar till att öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

Som ett led i detta arbete bjuder Region Östergötland in till ett seminarium med syfte att informera om vad som är på gång inom EU som gäller vatten. Under förmiddagen kommer du att få lära dig mer om följande aktuella frågor på EU-nivå – förordningen om återanvändning av vatten, dricksvattendirektivet, ramdirektivet för vatten samt avloppsdirektivet.

Tid: Fredag 26 april 2019 klockan 09.00-12.00 (fika från kl 08.30)

Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner med ansvar för VA, miljö/klimat, företag.

Anmälan: Senast 10 april till Region Östergötland, via länk här, antalet platser är begränsat.

Frågor: Kontakta Anna Lindberg, anna.b.lindberg@regionostergotland.se, telefon: 010-103 65 17.

Läs programmet i sin helhet > > >

 

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post