Landstinget i Östergötland

Samverkan mellan civilsamhället och Region Östergötland

27 februari 2019, 17:00 - 19:00

Plats: Sessionssalen, S:t Larsgatan 49 B, Regionhuset, Linköping
Aktivitet: Samverkansdiskussioner
Kategori: Näringsliv & arbetsmarknad, Regional utveckling

Välkomna till en kväll där vi fortsätter forma samverkan mellan civilsamhället och Region Östergötland.

Den 27 februari fortsätter vårt arbete inom Överenskommelsen.

  • Hur ska vi benämna det fortsatta arbetet? Tillsammans behöver vi formulera oss.
  • Hur går vi vidare i arbetet med att ta fram en handlingsplan?
  • Vem gör vad, tillsammans med vem och när?
  • Hur ser idéburna organisationer respektive Region Östergötland på sina roller i ett fortsatt samarbete?

Deltagare vid mötet är politiker, tjänstemän och företrädare för regionala organisationer i Östergötland vilka undertecknat överenskommelsen.

Överenskommelsen är en gemensam väg till samverkan och engagemang. Därför är det av stor vikt att Du och din organisation, eller enhet inom Region Östergötland deltar i de dialogmöten som erbjuds. Överenskommelsen blir aldrig mer än det vi tillsammans gör den till.

Välkomna önskar Annika Larsson och Margareta Wandel!

Anmäl dig här >>>

 

Denna webbplats