Region Östergötland

Samverkan för ett hållbart och inkluderande kulturarv

06 september 2019, 09:30 - 16:00

Plats: Östergötlands museum, Linköping
Aktivitet: Inspirationsdag
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling

Kulturarv och kulturmiljöer är viktiga resurser för att skapa attraktiva hållbara miljöer, besöksmål och inkluderande mötesplatser,

och har på olika sätt bäring på regionens och kommunernas Agenda 2030-arbete. I länet finns en rad aktörer som arbetar för att bevara, använda och utveckla kulturarvet och våra kulturmiljöer. Men hur samverkar vi för att än mer synliggöra områdets potential i utvecklings- och hållbarhetsarbetet?

Den här inspirationsdagen bjuder på föreläsningar om hur platser, och dess historia kan bidra till utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagen avslutas med en workshop ledd av Helene Stalin Åkesson, byggnadsantikvarie i Skåne.

Målgrupp för inspirationsdagen är
Regionens och kommunernas politiker och tjänstemän som arbetar med frågor avseende besöksnäring, samhällsbyggnad och kultur.

Kostnad Avgiftsfritt, lunch till självkostnadspris

Sista anmälningsdatum: 30 augusti 2019

Till anmälan >>>

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post