Landstinget i Östergötland

Musselodling i Östersjön

12 juni 2018, 09:30 - 14:00

Plats: Skärgårdsbyn Mon, Sankt Anna
Aktivitet: Inspirationsdag
Kategori: Samhällsplanering

Brygga med utrustning för musselodling

Välkommen till en inspirerande dag om musselodling i Östersjön!

Mötet riktar sig främst till dig som är verksam som politiker eller tjänsteperson i region eller kustkommun.

Lyssna till bland annat följande talare:

  • Veronica Andren, Vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket
  • Bengt Nordström (MP) Regionpolitiker, ordförande i styrelsen för Vattenbrukscentrum Ost och Baltic Blue Growth
  • Mats Emilsson, Musselodlare S:t Anna, Vattenbrukscentrum Ost
  • Izabela Alias, Marinbiolog Vattenenheten, Länsstyrelsen Kalmar

Antalet platser är begränsat, om du anmält dig och inte kan komma så vill vi gärna att du meddelar oss. Seminariet är kostnadsfritt men ej avbokad plats debiteras med 500 kronor.

Efter mötet finns det möjlighet att besöka musselodlingen. Studiebesöket varar 2-3 timmar. Detaljerat program kommer senare.

Dagen arrangeras av Region Östergötland och Vattenbrukscentrum Ost. Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anmäl dig här > > >

Kontakt

Bild på Lena Tasse

Lena Tasse

Projektledare

010-103 69 46

e-post