Region Östergötland

Mänskliga Rättighetsdagarna

14 november 2019 09:00 − 16 november 2019 18:00

Plats: Linköping Konsert & Kongress
Aktivitet: MR-dagar
Kategori: Regional utveckling

Mänskliga rättighetsdagarna 2019 arrangeras 14-16 november i Linköping.

Årets tema "Rätten till hälsa" är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för Region Östergötland. Vår verksamhet täcker ett brett spektrum av frågor alltifrån fysisk och psykisk hälsa till att verka för sociala förutsättningar för hälsa.

Mänskliga rättighetsfrågor löper som en röd tråd genom alla dessa områden.

Som medarrangör till MR-dagarna håller vi seminarier och har även en monter på utställartorget. För att ta del av seminarierna på torsdag och fredag (14-15 november) behöver man inträdesbiljett medan utställartorget är kostnadsfritt.

På lördagen den 16 november är inträdet gratis för samtliga programpunkter.

2019 är temat för konferensen Rätten till hälsa. Mer information finns på: https://www.mrdagarna.nu/

Region Östergötlands seminarier

Torsdag 10:30 - 12:00
Barns delaktighet i sin egen hälsa

Seminariet visar hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från forskning och Region Östergötlands egna verksamheter, bland annat enkäten "Om mig". Deltagare: Emma Hjälte, Hanna Henriksson och Maja J Gaimer från Region Östergötland.

Fredag 10:30 - 12:00
Tillit, hopp och framtidstro en förutsättning för jämlik hälsa
Tilltro till egen förmåga, tillit till andra och framtidstro är grundläggande för minskade skillnader i hälsa. Seminariet visar på vikten av att ha en helhetssyn på hälsa med hjälp av forskning och exempel från flera verksamhetsområden inom Region Östergötland. Ett flertal föreläsare guidas genom seminariet av Margareta Kristensson, professor Linköpings universitet och överläkare Region Östergötland.

Mini-seminarier

Torsdag 16:30 - 17:00
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

På seminariet presentar Region Östergötland sitt arbete med sexuell hälsa och forskning om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sex som självskada.
Deltagare: Cecilia Fredlund, Roger Petersson och Sari Asa Nikolaisen, Region Östergötland.

Fredag 15:00 - 15:30
Jag kan och hör till – fler möjligheter för mig!

Unga som hoppar av skolan löper större risk att exkluderas eller marginaliseras på arbetsmarknaden, vilket på sikt kan leda till hälsoproblem för individen. Seminariet ringar in vad skolan kan göra för att alla ungdomar ska klara sin utbildning och därmed få bra förutsättningar till ett gott liv. Med Josefin Brude Sundin och Lasse Jonsson, Region Östergötland

Ta del av hela programmet på MR-dagarnas webbplats https://invitepeople.com/public/events/11312/seminars/

Fakta MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. I år anordnas dagarna 14-16 november på Konsert & Kongress i Linköping. Till mässan väntas 100-talet utställare och cirka 5 000 besökare. Region Östergötland är medarrangör av MR-dagarna tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Svenska kyrkan.

Fakta mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna antogs av FNs generalförsamling efter andra världskriget. De mänskliga rättigheterna omfattar alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Jämlik hälsa är en del i arbetet för mänskliga rättigheter. Hälsa som en mänsklig rättighet uppnås inte bara genom god fysisk hälsa. Det krävs också god psykisk och social hälsa.

Jämlik vård är en mänsklig rättighet men också ett viktigt mål i hälso- och sjukvårdslagen.

 

Kontakt

Bild på Annika Larsson

Annika Larsson

Folkhälsostrateg

010-103 65 45

e-post

Bild på Catherine Szabó

Catherine Szabó

Strateg kompetensförsörjning

010 - 103 65 29

e-post