Region Östergötland

Mänskliga Rättighetsdagarna

14 november 2019 09:00 − 16 november 2019 18:00

Plats: Linköping Konsert & Kongress
Aktivitet: MR-dagar
Kategori: Regional utveckling

Mänskliga rättighetsdagarna 2019 arrangeras 14-16 november i Linköping.

Årets tema "Rätten till hälsa" är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för Region Östergötland. Vår verksamhet täcker ett brett spektrum av frågor alltifrån fysisk och psykisk hälsa till att verka för sociala förutsättningar för hälsa.

Mänskliga rättighetsfrågor löper som en röd tråd genom alla dessa områden.

Som medarrangör till MR-dagarna håller vi seminarier och har även en monter på utställartorget. För att ta del av seminarierna på torsdag och fredag (14-15 november) behöver man inträdesbiljett medan utställartorget är kostnadsfritt.

På lördagen den 16 november är inträdet gratis för samtliga programpunkter.

2019 är temat för konferensen Rätten till hälsa. Mer information finns på: https://www.mrdagarna.nu/

Våra föreläsningar:

Barns delaktighet i sin egen hälsa

Artikel 12 i barnkonventionen slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Under seminariet kommer vi få mer kunskap om hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från Region Östergötlands verksamheter.

Torsdag 10:30 - 12:00 Duetten
Caroline Sjödell och Karoline Olstam, Region Östergötland

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

På seminariet presentar Region Östergötland sitt arbete med
sexuell hälsa. Det övergripande målet för uppdraget är att verka för en god sexuell
hälsa genom hela livet.

Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Sari Asa Nikolaisen, Region Östergötland

Tillit, hopp och framtidstro en förutsättning för jämlik hälsa

Tilltro till egen förmåga, tillit till andra och framtidstro är grundläggande för minskade skillnader i hälsa. I seminariet utvecklar vi varför detta är avgörande i det fortsatta arbetet. Vi kommer knyta an till aktuell forskning och ge exempel på insatser i Östergötland.

Fredag 10:30 - 12:00 Operan
Ett flertal föreläsare guidas genom seminariet av Margareta Kristensson professor emerita Linköpings universitet och överläkare Region Östergötland

"Jag kan och hör till – fler möjligheter för mig!" - Om hur skolor och kommuner framgångsrikt kan motverka skolavhopp och skolmisslyckanden

Unga som hoppar av skolan löper större risk att exkluderas eller marginaliseras på arbetsmarknaden, vilket på sikt kan leda till hälsoproblem för individen. Seminariet ringar in vad skolan kan göra för att alla ungdomar ska klara sin utbildning och därmed få bra
förutsättningar till ett gott liv.

Fredag 15:00 - 15:30 Stora scen
Josefin Brude Sundin och Lasse Jonsson Region Östergötland

Ta del av hela programmet på MR-dagarnas webbplats https://invitepeople.com/public/events/11312/seminars/

Fakta MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter. I år anordnas dagarna 14-16 november på Konsert & Kongress i Linköping. Till mässan väntas 100-talet utställare och cirka 5 000 besökare. Region Östergötland är medarrangör av MR-dagarna tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Svenska kyrkan.

Fakta mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna antogs av FNs generalförsamling efter andra världskriget. De mänskliga rättigheterna omfattar alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Jämlik hälsa är en del i arbetet för mänskliga rättigheter. Hälsa som en mänsklig rättighet uppnås inte bara genom god fysisk hälsa. Det krävs också god psykisk och social hälsa.

Jämlik vård är en mänsklig rättighet men också ett viktigt mål i hälso- och sjukvårdslagen.

 

Kontakt

Bild på Annika Larsson

Annika Larsson

Folkhälsostrateg

010-103 65 45

e-post

Bild på Catherine Szabó

Catherine Szabó

Strateg kompetensförsörjning

010 - 103 65 29

e-post