Region Östergötland

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

04 juni 2019, 12:30 - 15:30

Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping (lokal Opera)
Aktivitet: Konferens
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling

Hjärtligt välkommen på Remisskonferens 4 juni - kom och lyssna, diskutera och lämna synpunkter på Kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Konferensen vänder sig till remissinstanser, regionala och lokala politiker, kulturaktörer, föreningar inom kulturområdet med flera.

Remissversion Kulturplan för Östergötland 2020-2023 är nu beslutad och utskickad på remiss. Nu välkomnar vi dig och din organisation att komma och ta del av kulturplanen, diskutera och göra inspel på remissversionen.

Kulturplanen är Region Östergötlands program för hur regionen tillsammans med kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle vill utveckla kulturen 2020-2023. Kulturplanen pekar ut övergripande strategier, insatser och utvecklingsområden och inspirerar till samverkan och samarbete.

Kulturplanen berör flera perspektiv. Det handlar om att alla medborgare ska ha tillgång till kultur och ges möjligheter till eget skapande. Lika viktigt är det att skapa förutsättningar för kulturskapare att verka och trivas i Östergötland.

Anmäl dig till processledare, Jane Nilsson, jane.nilsson@regionostergotland.se  senast 28 maj 2019, tack. Ange namn och organisation, eventuella kostönskemål och behov av hjälpmedel.

Välkommen!

Eva Andersson

Ordförande Regionutvecklingsnämnden

Hela programmet > > >

Kontakt

Bild på Jane Nilsson

Jane Nilsson

Processledare kulturplan

010-103 68 74

e-post