Landstinget i Östergötland

Kulturkonferens

18 oktober 2018, 09:00 - 16:00

Plats: Kårhuset Kollektivet, Linköping
Aktivitet: Konferens
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling

Välkommen till årets regionala kulturkonferens!

Samverkan inom kulturområdet – hur blir vi bättre?

Konferensens förmiddag kommer vi ägna åt kultursamverkansmodellen; hur den ser ut idag, vad har den varit med och bidragit till och hur ser utvecklingen ut framåt? Vi har bjudit in representanter från nationella myndigheter som kommer guida er i dessa frågor utifrån sina perspektiv, både på nationell och regional nivå. Förmiddagen avslutas med en paneldiskussion som modereras av konferensens moderator Gunilla Kindstrand.
De som närvarar på förmiddagen är:

  • Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet
  • Louise Andersson, kulturpolitisk expert på Sveriges kommuner och Landsting
  • Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden
  • Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys

På eftermiddagen har vi bjudit in representanter från fyra kommuner i Östergötland för att presentera lokala samverkansprojekt. Frågor som vi vill lyfta under eftermiddagen är exempelvis; hur blir vi bättre på att samverka? Hur kan vi utveckla samverkan på lokal och regional nivå? Hur kan vi öka den kulturella delaktigheten med hjälp av ökad samverkan?

Konferensen börjar och slutar med inspirerande föreläsningar som tar upp samverkan ur lite olika perspektiv.

Välkommen!

Fullständigt program

Anmälningstiden har gått ut!

 

Kontakt

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post