Landstinget i Östergötland

Inbjudan: Samråd region kulturplan - Valdemarsvik

07 mars 2019, 17:30 - 19:30

Plats: Folkets Hus Valdemarsvik, Storgatan 58
Aktivitet: Samråd region
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling

Region Östergötland och Valdemarsviks kommun hälsar dig välkommen till samråd om en ny regional kulturplan 2020-2023. Kulturplanen visar hur vi tillsammans vill att kulturen ska utvecklas i Östergötland.

Hjärtligt välkommen, din medverkan, dina idéer och inspel är viktiga!

På mötet samtalar vi om:

  • Hur vill du att kulturlivet ska utvecklas i kommun och region?
  • Vilka möjligheter, styrkor och prioriteringar ser du inom kulturområdet?
  • Hur samverkar vi mer och bättre i regionen för att fler invånare ska få ta del av kultur och för att man som yrkesverksam kulturaktör ska få ännu bättre möjligheter?

PRAKTISK INFO
Anmäl dig till Jane Nilsson, Processledare

jane.nilsson@regionostergotland.se senast 5 mars 2019, tack. Glöm inte att meddela eventuell allergi eller kostönskemål.

Välkomna!

Eva Andersson
Ordförande Regionutvecklingsnämnden

Ted Starkås, Jenny Elander Ek
Ordförande, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Valdemarsvik

Anne Hederén
Kulturchef, Region Östergötland

Gun Töllefsen
Kulturchef Valdemarsviks kommun

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post