Landstinget i Östergötland

Framtidens Östergötland

07 mars 2019, 08:30 - 16:00

Plats: Flygeln och Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping
Aktivitet: Konferens, seminarier
Kategori: Politiska sammanträden, Samhällsplanering, Regional utveckling, Regionövergripande

Östergötland står inför den största infrastrukturomvandlingen på många år i och med den nationella satsningen på Ostlänken.

Det kommer att innebära stora möjligheter för vår region. Därför bjuder vi in dig till en dag med föreläsningar, samtal och seminarier där vi både lyfter blicken till nationell nivå och spetsar de lokala perspektiven.

Vad kommer att ske under de närmaste åren i regionen med anledning av Ostlänken? Hur ser den nationella planeringen ut? Vad görs regionalt och lokalt inom stadsutveckling och bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik? Hur möter vi en växande regions efterfrågan på kompetensförsörjning och jobb?

Välkommen att diskutera hur vi samverkar i hela regionen för att få största tänkbara utväxling av den här möjligheten!

Dagen riktar sig till företrädare för företag och företagens vänner, samt politiker och tjänste-personer med ansvar för regional utveckling, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Preliminärt program

Registrering från kl 8.30

 • Nationella transportplanen 2018-2029
  Vad betyder den för Östergötland? Nationella mål och ambitioner.
   
 • Ostlänken, planering, projektering och byggande
  Vad händer nu? Trafikverkets planering
   
 • Effekter av infrastruktur - exemplet Skåne
  Med Mikael Stamming, som arbetat som regional utvecklingsdirektör i Region Skåne och varit en del i den omvandling som Skåne genomgått sedan Öresundsbron byggdes.
   
 • Östergötlands potential
  Vad driver regional utveckling? Perspektiv från forskning. Med Göran Hallin, filosofie doktor, Kontigo. 
   
 • Reflektioner kring förmiddagen och lunch
   
 • Regioner, järnvägar och politik i ett historiskt perspektiv
  Med Gunnar Wetterberg, författare och historiker med erfarenhet bland annat som ansvarig för finansdepartementets långtidsutredningar under 90-talet.
   
 • Valbara seminarier

  Hur ser regionens och kommunernas planering ut inom stadsutveckling och bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik?
  Vad ser företagen för affärsnytta med Ostlänken och hur påverkas efterfrågan på kompetens och jobb? I ett antal parallella seminarier lyfter vi olika perspektiv lokalt och regionalt.

Moderator: Ellinor Persson

Avgiftsfritt

Avslutning kl 16.00

Inbjudan, fullständigt program och möjlighet att anmäla sig kommer i januari!