Landstinget i Östergötland

EDAY 2019

03 april 2019

Plats: Quality hotell Ekoxen, Linköping
Aktivitet: Mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet
Kategori: Regional utveckling

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla.

Under dagen kommer vi att göra nedslag kring aktuella frågor, aktiviteter, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter och transporter.

Huvudtalare är Johan Kuylenstierna (Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute) som kommer att prata om den globala omställ­ningsagendan. Moderator för dagen är Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet.

Övriga talare:

• Klas Gustafsson, ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi och vice Vd för Tekniska Verken.

• Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm.

• Maria Huge Brodin, Linköpings universitet ,Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

• Elin Ledskog, Sälj- och marknadschef Againity.

Avgift: 475 kr exklusive moms.

Ett färdigt program beräknas bli klart under februari månad. Eventuella frågor besvaras av Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland: e-post: erik.gotborn@regionostergotland.se, telefon 010-103 92 76.

Anmäl dig här > > >

Bakom EDAY står Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Cleantech Östergötland, LRF och Energikontoret Östergötland. Årets evenemang genomförs i samverkan med Fastighetsägarna.