Region Östergötland

Agenda 2030 och kulturarvet

24 maj 2019, 10:00 - 16:00

Plats: Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping
Aktivitet: Workshop
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling

Agenda 2030 omfattar mål för världsförbättring på många plan. Bland annat ska kulturmiljöer användas, förvaltas och skyddas i vår samtid och för framtiden. Kulturmiljöarbetet kan framstå som en marginell del av Agendaarbetet men utgör ett väsentligt verktyg för att nå framgång i flera olika delmål.

Hur ska vi samverka i Östergötland för det?

Vi bjuder in till heldags workshop och samtal om detta.

Helene Stalin Åkesson är vår facilitator och ledsagare under dagen. Hon är byggnadsantikvarie och har arbetet med flera utvecklingsprojekt av kulturmiljöer och platser i Skåne. Helene är dessutom en erfaren graphic recorder, vilket gör att våra idéer och samtal kommer dokumenteras genom teckningar. Vi vet att detta öppnar upp våra sinnen för att tänka utanför våra ordinarie ramar och komma fram till nya gemensamma slutsatser.

Målgruppen är särskilt inbjudna samhällsplanerare inom utveckling, planläggning, miljö-, natur- och kulturmiljövård från länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 17 maj till li.sodergren@lansstyrelsen.se.Vi bjuder på lunch, kaffe och fikabröd. Meddela oss eventuella allergier eller andra orsaker relaterade till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till.

Inbjudan > > >