Region Östergötland

Egenmonitorering i hemmet

Bild på utrustning för egenmonitorering

Egenmonitorering innebär att patienten själv kan mäta sina värden med hjälp av digital teknik i hemmet. Tjänsten passar främst för personer med kroniska sjukdomar som KOL eller diabetes och är en del i regionens satsning på en god och nära vård.

Egenmonitorering är ett exempel på Nära vård, en omställning av vården som pågår i Region Östergötland och i hela landet. Nära vård innebär bland annat att vården ska finnas där invånarna behöver den, till exempel i hemmet eller via en digital tjänst.

Med hjälp av egenmonitorering kan patienten själv hålla koll på sin sjukdom utan att behöva åka till sjukhuset eller vårdcentralen. Patienten får på så sätt bättre kontroll på sin sjukdom och får en tydlig signal om värdena går åt fel håll, vilket ger både patient och vårdpersonal möjlighet att agera snabbare. Patienten blir mer delaktig i sin egen vård och det kan också hjälpa anhöriga att känna att de har bättre koll.

Patienten får låna mätutrustning som är kopplad till en app i telefonen eller surfplattan. Informationen från utrustningen förs automatiskt över till appen och skickas sedan till aktuell mottagning eller vårdcentral. Vad som mäts beror på sjukdom och situation, det kan handla om att mäta blodtrycket, registrera vikt eller syresättning av blodet.

I dagsläget kan patienter som har diabetes, KOL, hjärtsvikt, högt blodtryck eller astma prova egenmonitorering. Region Östergötland har börjat införa tjänsten på ett antal vårdcentraler och mottagningar i länet. På 1177.se finns information om vilka mottagningar och vårdcentraler som erbjuder tjänsten idag.

Några röster om egenmonitorering

Hör några personer berätta om egenmonitorering:

- För mig kan det inte finnas något bättre. Jag blir automatiskt delaktig. På en vårdcentral eller ett sjukhus är det sällan någon som berättar hur proverna ser ut. Nu är det jag som lämnar mina värden och jag vet varför det kanske inte är så bra just den här dagen. Carina Levander, patient

- En stor fördel med en tätare bevakning är att vi kan upptäcka en försämring tidigt och sätta in åtgärder snabbt. Med fler mätvärden kan vi också ge en mer optimal behandling. Thomas Gylfe, distriktsläkare

- Istället för att sitta i telefonkö till sin vårdcentral eller mottagning får man möjlighet till direktkontakt med en sjuksköterska som är väl insatt i ens sjukdom. Madeleine Gars, sjuksköterska

Kort om egenmonitorering i Region Östergötland:
Region Östergötland har som mål att erbjuda ordinerad egenmonitorering till 5-10 000 patienter, främst inom kroniska sjukdomar. Det är en del av regionens satsning på digitalisering och nära vård och ett prioriterat initiativ inom Vision e-Hälsa 2025.

Målet med egenmonitorering i Region Östergötland är:
• Ökad patientdelaktighet
• Ökad proaktivitet och prevention
• Stabilare sjukdomstillstånd
• Minska onödiga inläggningar och besök
• Ökad trygghet hos patient med närstående och medarbetare