Region Östergötland

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd, levererar tjänster inom lön och arbetsgivarfrågor, ekonomiservice, teknisk förvaltning/utveckling, tekniska bastjänster, bygg, fastighet, service och logistik, inköp samt arkivverksamhet.

Verksamhetsstöd har sin verksamhet i huvudsak i Linköping och sysselsätter runt 700 personer.

  • Arbetsgivarfrågor
  • Ekonomi
  • Byggprojekt
  • Informationssäkerhet
  • Inköp, service och logistik
  • IT
  • Kundtjänst
  • Projektkontor
  • Regionarkivet
  • Regionfastigheter

Postadress
Region Östergötland
Verksamhetsstöd
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Gerd Sandgren Lundström

Gerd Sandgren Lundström

Centrumchef

0703-01 27 90

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Klostergatan 19C
582 23 Linköping