Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötland

Biblioteksbesökare
Regionbibliotek Östergötland verkar för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Regionbibliotek Östergötland driver därför Götabiblioteken, ett samarbete mellan alla bibliotek i Östergötland och i Tranås. Alla invånare som har ett bibliotekskort hos någon av dessa har tillgång till medier och tjänster hos alla biblioteken. Det går att beställa medier hos alla och sedan lämna tillbaka dem på närmaste bibliotek. Regionbiblioteket ansvarar för Götabibliotekens webbplats och biblioteksdatasystem.

Regionbibliotek Östergötland arbetar, på uppdrag av länets kommuner, också med att ge samhällsorientering för nyanlända flyktingar på deras modersmål. I dagsläget erbjuds samhällsinformation på cirka tio olika språk. Webbplatsen Ny i Östergötland hör även till regionbibliotekets ansvar.

Regionbiblioteket ansvarar för Östgöta Taltidning, en tidning som finns inläst på cd och på webben och som vänder sig till synskadade eller personer som på annat sätt har svårt att läsa tryckt text.

Regionbibliotek Östergötland driver också flera utvecklingsprojekt för medarbetare hos biblioteken.