Region Östergötland

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin. 

Det innebär bland annat att vi ska verka för att cancerpatientens resa genom vården blir mer sammanhållen och utan onödiga väntetider. Rehabilitering ska finnas med som en naturlig del, från diagnosbesked och framåt. Vi ska stödja och samordna patientnära forskning. Cancervården ska vara evidensbaserad och utgå från nationella riktlinjer och vårdprogram och följas upp med hjälp av kvalitetsregister. 

Medarbetarna på kansliet ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata. Vi stödjer också cancerforskning, vårdprogramarbete, samt implementering och uppföljning av standardiserade vårdförlopp (SVF), såväl regionalt som nationellt.

Exempel på uppgifter är:

  • insamling, monitorering, bearbetning och rapportering av registerdata
  • aktivt sprida fördjupad kunskap om vårdens resultat
  • stimulera till ett utökat samarbete med kliniker i regionen genom att främja kvalitetsuppföljning, förbättrings/vårdprogramarbete, forskning och utbildning
  • samordna och stödja regionala vårdprocessarbeten
  • förbereda, införa och följa upp SVF
  • via nationell samverkansgrupp samarbeta med övriga regionala cancercentrum

Regionalt cancercentrum sydöst

 

Kontaktperson:

Srinivas Uppugunduri
Verksamhetschef, Adj. professor

Regionalt cancercentrum sydöst,
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Telefon: 010-103 39 58

Mobil: 0705 09 61 96

e-post: srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Srinivas Uppugunduri

Srinivas Uppugunduri

Verksamhetschef

010-103 39 58

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Brigadgatan 21
587 58 Linköping