Region Östergötland

Juridiska enheten

Juridiska enheten ger strategiskt och operativt stöd till Region Östergötlands politiska ledning, regiondirektören och funktioner för strategisk styrning och ledning samt Region Östergötlands övriga verksamheter.

I juridiska enheten arbetar jurister med hälso- och sjukvårdsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftning, kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt och juridiska frågeställningar i stort med anknytning till regionens verksamheter.

Inom enheten finns också ansvaret för registratur och den politiska ärendehanteringsprocessen. Nämndadministrationen ansvarar för att kvalitetssäkra den politiska ärendehanteringen och är en central länk mellan den politiska nämndorganisationen och tjänstemän. Registraturen är Region Östergötlands centrala registratorsfunktion och funktionen ger även stöd till handläggare samt verkar för kvalitetssäkring.

Ledning

Bild på Charlotte Rydberg

Charlotte Rydberg

Chefsjurist

010-103 76 31

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss