Region Östergötland

Kontaktpersoner hälso- och sjukvårdsenheten

Annica Öhrn

Bild på Annica Öhrn

Annica Öhrn

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

010-103 11 63

e-post

Malin Häger Nordlander

Bild på Malin Häger Nordlander

Malin Häger Nordlander

Enhetschef

010-103 71 43

e-post

Sara Andersson

Bild på Sara Andersson

Sara Andersson

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 70 90

e-post

Hanna Brodén Andersson

Bild på Hanna Brodén Andersson

Hanna Brodén Andersson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, avtalsansvarig

010-103 71 77

e-post

Erik Fransson

Bild på Erik Fransson

Erik Fransson

Chefläkare, medicinsk rådgivare

010-104 82 54

e-post

Eva Friberg

Bild på Eva Friberg

Eva Friberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 05 06

e-post

Desirée Hallberg

Bild på Desirée Hallberg

Desirée Hallberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Privata vårdgivare samt rehabiliteringsfrågor

010-103 08 47

e-post

Eva Hellman

Bild på Eva Hellman

Eva Hellman

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 78 98

e-post

Anna Esmelöv

Bild på Anna Esmelöv

Anna Esmelöv

Hälso- och sjukvårdsstrateg, samverkan och folkhälsa

010-103 07 83

e-post

Charlotte Lindqvist

Bild på Charlotte Lindqvist

Charlotte Lindqvist

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 74 01

e-post

Mats Mellqvist

Bild på Mats Mellqvist

Mats Mellqvist

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Avtalsansvarig närsjukvård

010-103 73 56

e-post

Anna Moberg

Bild på Anna Moberg

Anna Moberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 03 41

e-post

Karina Möller

Bild på Karina Möller

Karina Möller

Hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 69 62

e-post

Gunvor Rundqvist

Bild på Gunvor Rundqvist

Gunvor Rundqvist

Gunvor Rundqvist - Avtalsansvarig läns- och regionsjukvård

010-103 77 48

e-post

Håkan Samuelsson

Bild på Håkan Samuelsson

Håkan Samuelsson

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Avtalsansvarig närsjukvård och psykiatri

010-104 77 57

e-post

Henning Sand

Bild på Henning Sand

Henning Sand

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Sakkunnig

010-103 70 45

e-post

Charlotte Sand

Bild på Charlotte Sand

Charlotte Sand

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshindersfrågor, föreningsbidrag

010-103 72 69

e-post

Monica Ulriksson

Bild på Monica Ulriksson

Monica Ulriksson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshinderfrågor, föreningsbidrag

010-103 74 13

e-post

Stina Öberg

Bild på Stina Öberg

Stina Öberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Vårdval och kommunsamverkan

010-103 63 27

e-post