Region Östergötland

Kontaktpersoner HR-strategiska enheten

Zilla Jonsson

Bild på Zilla Jonsson

Zilla Jonsson

HR-direktör; Biträdande produktionsenhetschef

010-103 03 54

e-post

Cecilia Wiberg

Bild på Cecilia Wiberg

Cecilia Wiberg

HR-strateg, Hälsofrämjande arbetsplats, Ledarskap och medarbetarskap

010-103 72 51

e-post

Torbjörn Eriksson

Bild på Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson

Chefsförhandlare

010-103 86 87

e-post

Anna Cederlöf

Bild på Anna Cederlöf

Anna Cederlöf

HR-strateg, Arbetsgivarfrågor

010-103 71 39

e-post

Peter Hermansson

Bild på Peter Hermansson

Peter Hermansson

Samordnare Vård- och omsorgscollege

010-103 71 86

e-post

Susanne Kvarnström

Bild på Susanne Kvarnström

Susanne Kvarnström

HR-strateg, Kompetensförsörjning

010-103 11 70

0727-42 09 39

e-post

Linus Lanker

Bild på Linus Lanker

Linus Lanker

HR-strateg, systemstöd

010-103 05 54

0702-84 64 86

e-post

Kristina Nyström

Bild på Kristina Nyström

Kristina Nyström

tf. VFU studierektor läkarprogrammet

010-103 31 58

e-post

Helena Strångert

Bild på Helena Strångert

Helena Strångert

HR-konsult

010-103 05 46

e-post