Region Östergötland

Enheten för tillväxt

Enheten för tillväxt arbetar med utvecklingen inom näringslivsutveckling i Östergötland.

Det regionala arbetet med tillväxt handlar om att skapa förutsättningar för företagen i länet att växa. Region Östergötland arbetar med det genom att stödja företagen med utvecklingsprojekt. Enheten handhar statliga utvecklingsmedel som används för olika utvecklingsprojekt.

Ledning

Bild på Malin Thunborg

Malin Thunborg

Enhetschef för enheten för tillväxt

010-103 65 30

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss