Region Östergötland

Enheten för strategi och analys

Enheten ska verka för ett helhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet genom en övergripande samordning.

Därutöver ansvarar enheten för tvärgående frågor som berör flera verksamhetsområden. Vilka dessa frågor är, varierar över tid. I dagsläget handlar det om digitalisering, folkhälsa och arbetet med FN globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Inom enheten finns också en analysfunktion kopplat till regionala utvecklingsfrågor. Analysfunktionen genomför kvalificerade samhällsanalyser och ansvarar för de gemensamma statistikresurserna inom regional utveckling.

Ledning

Bild på Richard Widén

Richard Widén

Enhetschef - enheten för kompetensförsörjning och enheten för strategi och analys

010-103 77 37

e-post