Region Östergötland

Enheten för strategi och analys

Enheten ska verka för ett helhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet genom en övergripande samordning.

Enheten ansvarar för frågor som berör flera verksamhetsområden och arbetar bland annat med den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland och integrering av folkhälso- och hållbarhetsfrågor i det regionala utvecklingsarbetet. Vilka dessa frågor är, varierar över tid. I dagsläget handlar det om digitalisering, folkhälsa och arbetet med FN globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Inom enheten finns också en analysfunktion kopplat till regionala utvecklingsfrågor. Analysfunktionen genomför kvalificerade samhällsanalyser och ansvarar för de gemensamma statistikresurserna inom regional utveckling.

Ledning

Bild på Richard Widén

Richard Widén

Regionutvecklingsdirektör

010-103 77 37

e-post