Region Östergötland

Enheten för prehospital vård

ambulans

Enheten för prehospital vård ansvarar för att samordna och följa upp ambulanssjukvården i Östergötland.

Ambulanssjukvården är gemensam för hela länet vilket innebär att alla resurser kan dirigeras gränslöst i hela länet för att utföra ambulanssjukhusvård till länets alla invånare och besökare.

Under 2021 utfördes cirka 64 000 ambulansuppdrag i Östergötland. Dessutom utfördes 11.000 uppdrag av liggande sjuktransport. 

Ambulanserna i Östergötland utgår dygnet runt från 12 ambulansstationer i regionen. Förutom akutambulanser har vi Transportambulanser i drift dagtid och Intensivvårdsambulanser som bemannas vid behov dygnet runt.

Region Östergötland är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg som samordnar och utför ambulanstransport med flygplan.

Ambulansuppdragen utförs på entreprenad av Falck Ambulans AB och PreMedic Östergötland AB. Liggande sjuktransporter utförs av Falck Services AB. SOS Alarm AB ansvarar för prioritering av larmsamtal och dirigering vid ambulansuppdrag.

Ledning

Bild på Martin Lindfors

Martin Lindfors

Enhetschef

010-103 69 02

e-post

För vårdgivare