Region Östergötland

Enheten för prehospital vård

ambulans

Enheten för prehospital vård ansvarar för att samordna och följa upp ambulanssjukvården i Östergötland.

Ambulanssjukvården är gemensam för hela länet vilket innebär att alla resurser kan dirigeras gränslöst i hela länet för att utföra ambulanssjukhusvård till länets alla invånare och besökare.

Varje år utförs 55 000 ambulansuppdrag i Östergötland. Dessutom utförs 10.000 uppdrag av liggande sjuktransport årligen. 

Dagtid finns det 26 ambulanser i drift i Östergötland och på nattetid motsvaras det av 17 ambulanser. Dessa är fördelade på 12 ambulansstationer i länet.  

Ambulansuppdragen utförs på entreprenad av Falck Ambulans AB och PreMedic Östergötland AB. Liggande sjuktransporter utförs av Falck Services AB. SOS Alarm AB ansvarar för prioritering och dirigering av resurserna.

E-postadress: Enhetenforprehospitalvard@regionostergotland.se

Jan Wigren
Verksamhetsutvecklare
010 - 103 75 14
jan.wigren@regionostergotland.se

 

Ledning

Bild på Jan Wigren

Jan Wigren

Verksamhetsutvecklare

010-103 75 14

072-713 92 80

e-post

För vårdgivare