Region Östergötland

Enheten för kultur

Enheten för kultur är regionens enhet för planering och utveckling av kultur- och biblioteksområdet.

Enheten ansvarar för att i dialog med kulturlivet, kommunerna och institutionerna ta fram en regional kulturplan. Planen är sedan styrdokument för verksamheten. Regionen har även regelbundna kontakter med nationella myndigheter inom kulturområdet så att statliga myndigheter vet vad som är på gång i Östergötland. Enheten ingår i olika nationella nätverk för att samverka med andra regioner och få inspiration från nationell nivå till det regionala utvecklingsarbetet.

Utgångspunkten för genomförandet av den regionala kulturpolitiken är den regionala kulturplanen och Utvecklingsstrategi för Östergötland. Enheten omfattar strateger inom scenkonst, dans, hemslöjd, bild och form, kulturarv, film och biblioteksområdet.

Ledning

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss