Region Östergötland

Administrativa enheten

Inom administrativa enheten ligger ansvaret för ärendehanteringsprocessen, från registratur till nämndsekreterarnas hantering av ärenden till politiska organ.

Regionledningskontorets administrativa enhet består av registratur, nämndsekreterare, ledningssekreterare, samt ledningsstabens HR-konsult och IT-samordnare.

Ledningssekreterarna fungerar som administrativt stöd till den politiska majoriteten och oppositionen samt till regionens tjänstemannaledning.

Ledning

Bild på Ellinor Komarek

Ellinor Komarek

Regiondirektörens strateg, tillförordnad enhetschef

0703-73 31 28

e-post