Region Östergötland

Regionledningskontor

Regionledningskontoret arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden. Här finns också funktioner för stöd och service.

Regionledningskontoret har till uppgift att bereda och verkställa de beslut som fattas av regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Regionledningskontoret samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.
Regiondirektören är chef för Regionledningskontoret, vars medarbetare är organiserade i följande enheter:

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Krister Björkegren

Krister Björkegren

Regiondirektör

010-103 60 99

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss