Region Östergötland

Regionledningskontor

Regionledningskontoret arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden. Här finns också en enhet för verksamhetsstöd.

Regionledningskontoret har till uppgift att bereda och verkställa de beslut som fattas av regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Regionledningskontoret samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.
Regiondirektören är chef för Regionledningskontoret, vars medarbetare är organiserade i följande enheter:

Funktioner för styrning och ledningsstöd
Regional utveckling
Verksamhetsstöd
 • Arbetsgivarfrågor
 • Ekonomi
 • Byggprojekt
 • Informationssäkerhet
 • Inköp, service och logistik
 • IT
 • Kundtjänst
 • Miljöenheten
 • Projektkontor
 • Regionarkivet
 • Regionfastigheter

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Krister Björkegren

Krister Björkegren

Regiondirektör

010-103 60 99

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss