Region Östergötland

Psykiatri- och habiliteringsenheten

 Bilden visar ett samtal mellan två personer

Psykiatri- och habiliteringsenheten vid Närsjukvården i västra Östergötland bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri, beroendevård, habilitering, ungdomshälsa barn och ungdomshälsa, barntrauma och MiniMaria för patienter i den västra länsdelen.

Den psykiatriska verksamheten bedrivs genom öppenvård, heldygnsvård och specialiserad hemsjukvård som alternativ till traditionell heldygnsvård.

Mobila omvårdnadsteam arbetar hela dygnet med hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga. Teamen ansvarar också för akuta bedömningar. Vanliga tillstånd som behandlas är depressioner och olika former av ångesttillstånd, neuropsykiatriska tillstånd samt missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra droger.

Psykiatri- och habiliteringsenheten har en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser som bedriver allmän vuxen- och äldrepsykiatri samt missbruksvård i form av tillnyktring och avgiftning. Vården sker både på frivillig grund enligt Hälso- och sjukvårdslagen, men också som tvångsvård i enlighet med Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Inom habiliteringens verksamhet ges insatser till barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning som är medfödd eller som uppstått i tidig ålder. Habiliteringens insatser syftar till att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar får också individuella råd och expertstöd utifrån sin livssituation.

Ungdomshälsan finns i Motala och Mjölby och vänder sig till personer som är 13-25 år med frågor kring sex och samlevnad, relationer och psykisk hälsa. Inom verksamheten arbetar barnmorskor, kuratorer, fysioterapeuter, sjuksköterska, psykologer och psykoterapeut. Verksamheten är en samverkansorganisation och drivs tillsammans med länets kommuner.

Barnhälsan är en mottagning för barn mellan 6-13 år och deras familjer. Uppdrag är att erbjuda råd, stöd och behandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Insatserna individanpassas och kan vara stöd i form av rådgivning och information, individuella samtal med barnet, familjesamtal, samt vid önskemål samverkan med andra instanser, till exempel skolan.

MiniMaria är en mottagning för unga upp till och med 25 år och som har frågor eller bekymmer som rör spel, alkohol och/eller narkotikaanvändande. Mottagningen erbjuder information och rådgivning, kartläggning, bedömning och behandling av risk- och missbruk samt stöd till vårdnadshavare och närstående. I uppdraget ingår även tidiga interventioner och uppsökande arbete.

Hos oss finns även ett barntraumateam vars främsta uppgift är att ge stöd till barn och ungdomar när någon i familjen (oftast en förälder eller ett syskon) plötsligt dör vid sjukdomar, olyckor, självmord eller mord. Teamet ger också stöd, information och utbildning till yrkespersoner inom vård, förskola/skola och socialtjänst när det gäller barns sorg och krisreaktioner. Både närstående och de som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på andra sätt jobbar med barn och ungdomar kan kontakta barntraumateamet.

Psykiatri- och habiliteringsenheten har cirka 180 medarbetare.

Psykiatri- och habiliteringsenheten vid Lasarettet i Motala består av:

 • Avdelning 8
 • Barnhälsan Mjölby/Motala
 • Barntraumateam
 • Barnhälsan (6-13 år) Motala
  Barnhälsan (6-13 år) Mjölby
 • Beroendeteam Mjölby
 • Beroendeteam Motala
 • Habiliteringen Motala Mjölby
 • MiniMaria, Mjölby
 • MiniMaria, Motala
 • Mobilt omvårdnadsteam Mjölby
 • Mobilt omvårdnadsteam Motala
 • Psykiatrisk mottagning team 1 Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning team 2 Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning team 3 Motala
 • Psykiatrisk mottagning team 4 Motala
 • Psykiatrisk mottagning för äldre Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning för äldre Motala
 • Ungdomshälsan i Mjölby
 • Ungdomshälsan i Motala

Ledning

Bild på Susanna Jangerot

Susanna Jangerot

Verksamhetschef

010-104 77 19

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se