Region Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

Två personer öppnar dörr till Flyktingmedicinskt centrum

Flyktingmedicinskt centrum tar emot flyktingar, andra personer med utländsk bakgrund och asylsökande med psykiska eller psykosomatiska problem kopplade till trauma och migration.

Flyktingmedicinskt centrum består av tre enheter:

Kris- och traumaenheten bedriver öppenvård för barn och vuxna efter inkommen remiss. Kliniken arbetar med klinisk bedömning, behandling och rehabilitering av flyktingar och personer med utländsk bakgrund som bedöms lida av posttraumatiskt stressyndrom och/eller allvarlig psykisk ohälsa relaterad till exilproblematik, krig och tortyr.

Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder hälsoundersökningar för asylsökande, kvotflyktingar, familjeanknytningar och "kärleksinvandrare".

Hälsokommunikatörerna arbetar med att informera nyanlända flyktingar och andra personer med utländsk bakgrund om hur hälsa, vård och omsorg fungerar i Sverige. Hälsokommunikatörerna är utrikesfödda, har sjukvårdsutbildning och fungerar som brobyggare mellan sina egna språk- och kulturgrupper och den svenska hälso- och sjukvården.

Flyktingmedicinskt centrum bedriver forskning inom området migration och hälsa. Kliniken fungerar också som ett kompetenscentrum gentemot grupper och institutioner som kommer i kontakt med patientgruppen.

På Flyktingmedicinskt centrum arbetar vuxenpsykiater, allmänläkare, fysioterapeut, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, hälsokommunikatörer samt vårdadministratörer.

Flyktingmedicinskt centrum består av:

Kris- och traumaenheten
Medicinsk mottagning för nyanlända
Hälsokommunikatörer

Besöksadress:

Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, våning 2
Norrköping

 

Ledning

Bild på Malin Creutz

Malin Creutz

Verksamhetschef

010-104 19 77

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Emira Bajric

Emira Bajric

Enhetschef

010-104 27 38

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se