Region Östergötland

Psykiatricentrum

Psykiatricentrum (PC) i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom området psykiatrisk specialistvård.
PC har i uppdrag att utveckla sjukvården inom psykiatrisk specialistvård och tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet verka för kunskapsspridning samt bedriva utbildning och forskning. PC ska utgöra ett kompetenscentrum för de sjukdomsområden de ansvarar för.

Psykiatricentrum består av följande kliniker/enheter:

Adress
Psykiatricentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Bjarne Olinder

Bjarne Olinder

Centrumchef, Psykiatricentrum

0706-38 02 18

e-post